El punt del llibre

Xavier Bordoy

2016-04-11

Acte 1

A quina pàgina està el punt de llibre?

Punt de llibre a un llibre

Punt de llibre a un llibre

Acte 2

Acte 3

Imatge d’on està el punt del llibre. Teniu disponible la imatge ampliada

Imatge d’on està el punt del llibre. Teniu disponible la imatge ampliada

Notes

Quant a aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 11 d’abril de 2016. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).