Maximitzar el nombre de persones assegudes al voltant de taules

Xavier Bordoy

2017-12-18

A l’examen d’ESPA 4 (codi font) del curs 2017-2018 vaig demanar aquest problema:

problema obert de les taules

problema obert de les taules

Aquest problema es podria estendre. Per exemple: > Amb 10 taules, quantes persones es podrien seure com a màxim?

La conjectura és que es maximitza quan es disposen les taules en filera, i que el màxim és \(n · 2 + 2\).

prov el perímetre d’àrea 4, és a dir per a 4 taules

prov el perímetre d’àrea 4, és a dir per a 4 taules