You have JavaScript disable. So you will experiment some issue: you cannot submit comments and see comments counter (isso), and you cannot sort tables by fields (Sorttable).

Activities

These are the activities that I use or I like. These are sorted by author. There are 15 activities.

Dan Meyer

 1. Apilar tassons: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY-NC 3.0” “Dan Meyer” “ca” “when”
  Abstract
  Quants tassons apilats fan falta per a assolir l’altura del professor?
 2. El cercle de cèntims: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY-NC 3.0” “Dan Meyer” “area” “ca” “cercle - circumferència” “circle - circumference” “funció de segon grau” “quadratic function” “represent graphically” “representar gràficament” “when” “àrea”
  Abstract
  Quantes monedes de cèntim caben a un cercle en funció del diàmetre d’aquest cercle. Quantes monedes de cèntims cabran al cercle gran?
 3. La pica que vessa: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  2/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “2/3” “CC-BY-NC 3.0” “Dan Meyer” “activitats” “ca” “calcular” “calculate” “capacitat” “capacity” “classroom implementation” “converting units” “convertir unitats” “cost” “implementat a l’aula” “proporcionalitat - funció lineal” “proportionality - linear function” “temps” “time” “todo” “velocitat” “velocity” “volum” “volume” “when”
  Abstract
  Què tardarà la pica a omplir-se?

Xavier Bordoy

 1. Abandonament escolar inexistent: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “ca” “calcular” “extrapolació lineal” “funcions” “predir”
  Abstract
  Quan tendrem abandonament escolar 0? Ho podeu predir?
 2. El punt del llibre: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “activitats en grup” “ca” “estimar” “estimate” “proporcionalitat - funció lineal” “proportionality - linear function” “when”
  Abstract
  Estimar a quina pàgina està el punt de llibre
 3. Els meus alumnes: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “aggregate” “agregar dades” “arithmetic mean” “bars diagram” “ca” “diagrama de barres” “diagrama de sectors” “estadística” “frequency table” “infograma” “infographic” “map” “mediana” “mediane” “mitjana aritmètica” “plànol” “sectors diagram” “statistics” “taula de freqüències” “todo”
  Abstract
  Conèixer el perfil del meu alumnat. Demanar l’ajuda dels alumnes per tal de fer-ho
 4. Idees d’activitats: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “ca” “doblers” “esperança matemàtica” “inflació” “probabilitat”
  Abstract
  Idees d’activitats. Qualsevol cosa que encara està verda per a ser una activitat en si mateixa
 5. La capsa de cereals: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “ca” “densitat” “density” “orthohedron” “ortoedre” “percentage” “percentatge” “proporcionalitat - funció lineal” “proporció” “proportion” “proportionality - linear function” “volum” “volume” “when”
  Abstract
  Quina relació hi ha entre el volum de cereals i el de la capsa? Quan d’espai està tudat?
 6. La línia temporal del curs: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “ca” “converting units” “convertir unitats” “mesurar” “mesure” “proporcionalitat - funció lineal” “proportionality - linear function” “represent graphically” “representar gràficament” “temps” “time”
  Abstract
  Dibuixar a la línia temporal del curs el període de vacances
 7. La pausa musical: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “ca” “distribució normal” “error” “estadística” “probabilitat” “when”
  Abstract
  Quin error cometen les persones quan intenten trobar quan es reprèn la música després d’una pausa musical? S’aproxima a una distribució normal?
 8. La piràmide alimentària: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “alimentació” “ca” “diagrames” “representació gràfica” “when”
  Abstract
  Dissenyar una piràmide alimentària on hi hagi informació quantitativa
 9. Maximitzar el nombre de persones assegudes al voltant de taules: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  1/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “1/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “ca” “conjecturar” “geometria” “optimitzar” “perímetre” “when” “àrea”
  Abstract
  Es tracte de trobar la disposició de taules i cadires de manera que es maximiti el nombre de persones que es poden asseure
 10. ‘Phone. Home’: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “afine function” “ca” “funcions” “funció afí” “functions” “proporcionalitat - funció lineal” “proportionality - linear function” “when”
  Abstract
  Què tardarem a fer la cridada?
 11. Plou: [html5] [slidy]
  Language
  ca
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “angle” “baricentric coordinates” “ca” “calcular” “calculate” “capacitat” “capacity” “cilindre” “circular sector” “coordenades” “coordenades baricèntriques” “coordinates” “cylinder” “estimar” “estimate” “geometria” “geometry” “mesurar” “mesure” “proporcionalitat - funció lineal” “proportionality - linear function” “sector circular” “volum” “volume” “when”
  Abstract
  Quan plou és una bona oportunitat per a demanar-se tres coses: quant ha plogut?, quant aprop està la tormenta?, quina ha estat la distribució de la pluja?
 12. It’s raining: [html5] [slidy]
  Language
  en
  Completion
  3/3
  Comments
  Comments
  Keywords
  “3/3” “CC-BY 4.0” “Xavier Bordoy” “activitats” “angle” “baricentric coordinates” “calcular” “calculate” “capacitat” “capacity” “cilindre” “circular sector” “coordenades” “coordenades baricèntriques” “coordinates” “cylinder” “en” “estimar” “estimate” “geometria” “geometry” “mesurar” “mesure” “proporcionalitat - funció lineal” “proportionality - linear function” “sector circular” “volum” “volume” “when”
  Abstract
  How much did it rain? How far is the storm? Can we find how much did it rain from neareast weather stations?